באיזו גישה לבחור כאשר מתחילים להציג מוצקים לתינוק?

המונח גמילה מתאר את פרק הזמן שבו מתרחשת הפחתה הדרגתית של הנקה או האכלה בפורמולה בזמן שהתינוקמתחיל בהדרגה לאכול מזון מוצק. זהו זמן בעל השפעה מהותית על חייו של תינוק שכן הוא לא רק כרוך בשינויים מהיריםרבים עבור הילד, אלא הוא גם קשור להתפתחות העדפות מזון, התנהגויות אכילה ומשקל הגוף בילדות, בגיל ההתבגרותובחיים הבוגרים.

לכן, האופן שבו ילד עובר לכלכלה מוצקה עשוי להשפיע לאורך כל חייו של הפרט. מסורתית, הצגת המזון המוצק מתחילהבמרקם טחון בסיוע של האכלה מכפית על ידי ההורים.