top of page

מחזוריות חיי השיערה

קיימים שלושה שלבים במחזוריות צמיחת השיערה. הראשון הוא שלב האנאגן, השני מכונה שלב הקטגן והשלב השלישי נקרא שלב הטלוגן. לפעמים, מוסיפים שלה רביעי - אקסוגן, השלב שבו השיערה נשברת ונושרת.

שלב האנאגן הוא שלב הצמיחה הפעיל של זקיקי השיער. בשלב זה, שערה צומחת בכסנטימטר אחד, או כחצי סנטימטר, כל 28 ימים.


שלב אנאגן - שלב הצמיחה, בשלב זה,

התאים בשורש השערה מתחלקים במהירות. שיער הקרקפת נשאר בשלב הצמיחה הפעיל בין 6-2 שנים. בכל רגע נתון, כ-80-90% מהשערות על ראשינו נמצאות בשלב האנאגן.


משך הזמן שבו זקיק שיער מצוי בשלב האנאגן נקבע גנטית. לחלק מהאנשים יש באופן טבעי שלב אנגני ארוך ולכן, יכולים להאריך את השיער בקלות, לעומת אחרים שלא יזכו לראות שיער מעבר למטר וחצי. בסוף שלב האנאגן, אות לא ידוע גורם לזקיק לעבור לשלב הקטגן.


שלב הקטגן - זהו שלב מעבר קצר המתרחש בסוף שלב האנאגן. למעשה, זהו שלב שבו השיערה מפסיקה את הצמיחה הפעילה. בשלב זה, השיערה מתנתקת מאספקת הדם שלה, מהזקיק שמתחדש, כאשר שלב זה נמשך 3-2 שבועות. השערה עדיין ממוקמת בעור, אך כבר אינה מקבלת אספקת דם ומתחילה להידחק החוצה. שלב זה נמשך כשבועיים, ורק כאחוז אחד משערות הראש נמצאות בו בכל רגע נתון.


השלב האחרון בתהליך, הוא שלב הטלוגן

לאחר שלב הקטגן הקצר, השיערה משתחררת וזקיק השערה נח למשך שלושה חודשים. כאשר 15-10% משערות הראש נמצאות בו בכל רגע נתון. בדרך כלל, אנחנו מאבדים בין 50 ל- 100 שערות ביממה. לאחר שלושה חודשים, הזקיק חוזר לשלב האנאגן ומתחיל להצמיח שיערה חדשה.


אז מה הסיפור של נשירת השיער לאחר לידה?

נשירה זו נכנסת תחת הקטגוריה של נשירת שיער עודפת (telogen effluvium) המוגדרת כתהליך שבו כמות השיער הנושר גדולה מהקצב הטבעי של איבוד שיער. לרוב היא מתרחשת במרכז הראש יותר מאשר בצדדים ובחלק האחורי.

הנשירה לאחר הלידה היא נשירת שיער חריפה (acute telogen effluvium) שהו מצב שבו רוב זקיקי השיער בראש – אפילו 70 אחוזים מהם – נכנסים לשלב המנוחה באותו הזמן. כאשר השערות ינשרו, עד כחודשיים לאחר מכן, התוצאה תהיה נראית לעין, משום ששלב הצמיחה טרם יגיע לשלב שבו השערות נראות.


תקופת הנשירה, מתחילה בדרך כלל כשלושה חודשים לאחר הלידה ויכולה להימשך עד 15 חודשים.

זהו תהליך טבעי, שאין לנו יכולת שליטה עליו. מה שחשוב לדאוג לתזונה מגוונת ולעשות בדיקות דם למעקב אחר חסרים במידה וקיימים (ברזל / חומצה פולית ועוד).


184 צפיות0 תגובות
bottom of page