top of page

שימוש בפרוביוטיקה בקרב תינוקות יונקים בתקופת הקוליק

ישנן עדויות מצטברות לכך שחיידקים מסוג לקטובצילי עשויים למלא תפקיד בשיפור מצב הקוליק של התינוקות.

ממצאים של מחקרים קודמים הראו כי לתינוקות עם קוליק יש יותר Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae ו- Escherichia coli במעיים שלהם ומגוון חיידקי קטן יותר מאשר תינוקות שאינם סובלים מקוליק.

ההשערה הייתה כי תוספת של מינים פרוביוטיים למעיים של תינוקות אלה עשויה להפחית את ייצור הגזים, ובכך להקל עלכאבי הבטן.

עם זאת, מחקרים על תוספי פרוביוטיקה אינם עקביים, ותוצאותיהם נעות בין השפעות משמעותיות עד להיעדר יעילותמוחלט. מטא-אנליזה של נתונים ממחקרים קליניים אקראיים הראתה כי תינוקות יונקים בלבד נהנו באופן משמעותי מתוספיפרוביוטיקה, ואילו השפעה זו אצל התינוק הניזון מהפורמולה לא ניכרת.


במחקר הנוכחי, לא נמצא הבדל בין התינוקות במשך הבכי או זמני השינה, כאשר אלו נבחרו להשתתף במחקר.

לאחר יום 7, בקבוצה של הפרוביוטיקה החלו לראות זמני בכי קצרים יותר ופחות ״סבל״ הקשור בכאבי בטן. תוצאותמובהקות סטטיסטית נמצאו בימים 14, 21 ו- 28 (p <0.05). משך השינה הממוצע (SD) לא השתנה עקב התערבות במחקר.

במחקר זה הראו כי השילוב של L. rhamnosus 19070-2 ו- L. reuteri 12246 היה יעיל בהפחתת קוליק אצל תינוקות יונקים.

הצלחת הטיפול, שהוגדרה כהפחתה של 50% מהביטוי בקוליק, הייתה מובהקת סטטיסטית בתינוקות יונקים שקיבלולקטובצילי.

749 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 comentário


היי אנה, אז את כן ממליצה לתת גם לתינוקות יונקים? והאם יכול לעזור גם לעצירות?

Curtir
bottom of page