top of page

זמין אונליין

ייעוץ טלפוני

ייעוץ טלפוני של 15 דקות בכל נושא.

  • 15 דקות
  • 210 שקלים חדשים
  • טלפון / זום

פרטים נוספים

ייעוץ זה מיועד למי שיש לה בעייה ממוקדת או נושא בו היא מעוניית לקבל סיוע. ייעוץ טלפוני אינו כולל ליווי. הייעוץ יתקיים בשיחה טלפונית או בשיחת זום בהתאם לצורך. בתום הייעוץ, תקבלי את סיכום הייעוץ בדוא״ל. שימו לב: במידה ויש צורך במעקב או המשכיות בטיפול בבעיות או שאלות, יש לקבוע ייעוץ מלא, בקליניקה או אונליין. עלות הייעוץ הטלפוני תקוזז ממחיר הייעוץ המלא.


מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים: 1. מדיניות ביטולים של קורסים או ייעוצים (פנים אל פנים או מקוונים) 1.1. על כל שינוי או בעיה חובה על הנרשם לידע את Nurse With Love בהקדם האפשרי, באמצעות ׳צור קשר׳ המופיע בתחתית דפי האתר או בתפריט הראשי, תחת הנושא של ׳ביטולים׳ או לשלוח הודעה בוואטסאפ למספר 058-4228804, כאשר השורה הראשונה של ההתכתבות תהיה ׳ביטול ייעוץ/ קורס׳. 1.2. ביטול עד 14 ימים לפני מועד הקורס / ייעוץ – החזר של 100%. 1.3. ביטול עד 7 ימים לפני מועד הקורס / ייעוץ – החזר של 50%. 1.4. כל ביטול בהתראה של פחות מ-7 ימים – חיוב 100% מעלות הקורס / ייעוץ. 1.5. במידה ואין מענה מצד הנרשם ביום הקורס / ייעוץ ו/או עיכוב העולה על 30 דקות ממועד הפגישה או אי הגעה – חיוב 100% מעלות הקורס / ייעוץ. 1.6. אין התחייבות להשלים את הזמן או הפערים בתכנים הנובעים מאי הגעה או איחור של משתתף לקורס  או לייעוץ. 1.7. בכל מקרה חריג או צפוי (כגון: לידה או לידה מוקדמת) - החזר של 100%.  •••נא לשלוח הודעה בהקדם האפשרי במידה ואכן אירע מקרה חריג.••• 2. ביטול שיעור / מפגש קבוצתי: 2.1. ביטול עד 14 ימים לפני מועד השיעור / המפגש – החזר של 100%. 2.2. ביטול עד 7 ימים לפני מועד השיעור / המפגש – החזר של 50%. 2.3. כל ביטול בהתראה של פחות מ-7 ימים – חיוב 100% מעלות השיעור / המפגש. 2.4. במידה ואין מענה מצד הנרשם ביום השיעור / המפגש, ו/או עיכוב העולה על 15 דקות ממועד הפגישה או אי הגעה – חיוב 100%. 2.5. אין התחייבות להשלים את הזמן או הפערים בתכנים הנובעים מאי הגעה או איחור של משתתף לשיעור או למפגש. ​ 3. במידה ויהיה שינוי עקב אילוצים אישיים שלי, מתוך צורך לשנות שעה או יום מפגש, אצור קשר עם הנרשם בהקדם. במידה ולא תהיה הסכמה על השינוי היזום שלי על התאריך ו/או השעה, ולא נוכל לתאם מועד חלופי המקובל על הצדדים ו/או המשתתפים, יבוצע החזר של 100% מעלות הקורס / ייעוץ / שיעור / מפגש קבוצתי.

bottom of page