top of page

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

עודכן לאחרונה: אוגוסט 2023

1. מדיניות פרטיות
1.1. NURSE WITH LOVE ע"ר ( "NWL" או "החברה"), מכבדת את פרטיותך. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו, אתה בוטח בנו במידע שלך. אנו מבינים שזו אחריות גדולה ומשקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע שלך. 
1.2. מטרת מדיניות זו להסביר לך בצורה שקופה מהו הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף ממך באמצעות גלישתך באתר האינטרנט בכתובת https://www.nursewithlove.com/ (״האתר״), באיזה אופן ישמש המידע, אופן גילוי המידע כפי שנמסר על ידך לצדדים שלישיים והשימוש ב-"עוגיות" או בקבצים או תגיות באתר האינטרנט. 
1.3. NWL מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים. נבקשך לקרוא בעיון את מדיניות זו בצירוף תנאי השימוש של NWL, ולהבין את עמדותיה ונהליה של NWL בנוגע למידע האישי שלך ולאופן שבו NWL תנהג בו. 
1.4. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד והיא מיועדת לשני המינים כאחד.

2. אישור המדיניות על ידי המשתמש, ע"ר ("המשתמש")
2.1. שימושך באתר על ידי רישום, גלישה או כניסה לאתר מהווים אישור מצדך כי קראת את מדיניות הפרטיות ואת נהלי NWL המפורטים בה, וכי אתה מסכים לכך שNWL תעשה שימוש במידע האישי שלך (מידע אודות אדם), לרבות עיבוד (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע על פי תנאי מדיניות זו. המידע המוחזק בידי NWL אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.
2.2. האתר מנגיש ידע מקצועי בנושאים מגוונים ואינו מהווה חלופה לייעוץ אישי ופרטני, לכן יש להפעיל שיקול דעת ביישום המידע. אין החברה לוקחת אחריות על שימוש לא נאות ו/או פגיעה בגוף או בנפש של אדם עקב החשיפה והשימוש במידע המופיע באתר.
2.3. NWL עושה כל שביכולתה להנגיש מידע לכלל הציבור תוך התבססות על מחקרים עדכניים. במידה והמידע אינו ברור דיו עבור המשתמש, על אחריות המשתמש לפנות לאיש מקצוע המתמחה בנושא ולקבל הסבר מפורט בנושא.
2.4. במידה שתמסור לחברה כל מידע אודות אדם אחר, עליך להפנות את תשומת לבו של אדם זה כאמור למדיניות פרטיות זו.
2.5. כל ניסיון פגיעה בהתנהלות האתר ו/או מסירת פרטים כוזבים מהווים עבירה פלילית אשר תגרור ביטול כל עסקה שבוצעה
2.6. בחשבון זה ונעילתו של החשבון בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של בעלי האתר.
2.7. אנו שומרים לעצמנו את הזכות הבלעדית למנוע מבעלי חשבונות ו/או משתמשים לא רצויים גישה לאתר.
2.8. ההתקשרות עם הלקוח תתבצע באמצעות הפרטים הנמצאים בחשבון הלקוח ובהתאם לצרכי בעלי האתר.
2.9. ייתכנו זמנים בהם האתר עלול להיות תקול או לא זמין ממגוון סיבות, אין אנו אחראים לכל נזק העלול להיגרם ללקוח או לכל שלישי כתוצאה מכך.
2.10. חל איסור מפורש לשכפל, להעתיק ולהשתמש בתכנים המצויים באתר, לרבות התוכן המילולי ו/או התמונות, לכל מטרה שאינה שימוש אישי או פרטי, ללא אישור מפורש בכתב.
2.11. יש לנהוג בכבוד ולהתכתב באופן ראוי ההולם שיח חברתי ומקצועי פורה, בתגובות ובהערות בבלוג.
2.12. NWL שומרת לעצמה את הזכות לסגור פרופיל משתמש ולמחוק הערות ותגובות בבלוג במידה ויוחלט שאינם תואמים את תפיסת עולמנו או מהווים תכנים פוגעניים, גזעניים ו/או לא מקצועיים העלולים לגרום נזק בזדון או שלא בזדון לקוראים ומשתמשים אחרים.
2.13. כל תגובה בבלוג או ההתכתבות בלתי הולמת, העלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה או של בעלי החברה, תשמר במערכת ויכולה לשמש עילה לתביעת הוצאת דיבה.

לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע אישי, אך אם לא תספק אותו לא תוכל ליהנות מהאתר. אם אינך מסכים לתנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש באתר.

3. סוגי המידע הנאסף
3.1. הגדרות
מידע אישי – הינו כל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם ו/או מידע אודות אדם מזוהה או הניתן לזיהוי; אדם הניתן לזיהוי הוא אדם אשר ניתן לזהותו בין במישרין ובין בצירוף עם נתונים נוספים שבידינו או שיש לנו גישה אליהם מתוך טופס צור קשר כגון: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, נתוני מיקום, נושא הפנייה ותוכן הפנייה.
*** כל מידע רפואי ע"ר (מידע מסווג) שהמשתמש ישתף, מיוזמתו האישית, עם NWL בהתכתבויות במדיות השונות: דוא"ל, FACEBOOK, INSTAGRAM וכו' ישמר אצל החברה בלבד. לא יעשה כל שימוש במידע מסווג, מלבד לתת מענה אישי ומקצועי למשתמש בנוגע לפנייתו.

מידע אנונימי - הנו מידע שאינו מאפשר לחברה לפנות אליך או לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר האינטרנט כגון נתוני שימוש (usage data ) במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.

פירוט אודות סוגי המידע הנאסף ראה סעיפים 3.3 ו-3.4 להלן.

3.2 לתשומת ליבך, באפשרותך לבחור שלא למסור לחברה מידע מסוים (לדוגמה, באמצעות שינוי הגדרות העוגיות שלך, אנא ראה סעיף 3.4.2) הבחירה אם למסור לחברה כל מידע נתונה להחלטתך, אולם אם לא תעשה כן, תיתכן הגבלה על מאפייני האתר בהם תוכל להשתמש.
3.3 מידע הנמסר מרצון מידע הנמסר לחברה מיוזמתך במהלך שימושך באתר הנאסף על ידינו.
להלן דוגמאות:
• מידע אישי שתזין בעת שימושך באתר בטופס צור קשר או רישומך לרשימת התפוצה של NWL הכולל: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, נתוני מיקום, נושא הפנייה ותוכן הפנייה.
• תכתובות עם NWL - NWL עשויה לשמור תכתובות שנערכו בינך לבינה לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור האתר.

• כתיבת תגובה בבלוג.
• בעת רכישה באתר – יקלטו הנתונים הבאים על ידי חברת האשראי, מקס עסקים: דוא"ל, שם פרטי, שם משפחה, שם רחוב, מספר בית, עיר, מדינה, מיקוד וטלפון.
• בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה ו/או לבקש את הסרתך על ידי שליחת בקשה באימייל לכתובת: anna@nursewithlove.com או ביצוע הסרה בלחיצה על הקישור המופיע בתחתית הדוא"ל שקיבלת באִגֶּרֶת מֵידָע (newsletter) השבועית / חודשית.

3.4. מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה
3.4.1 קובצי יומן רישום - לצרכי תחזוקה שגרתית, ניתוח נתוני תעבורה ומתן ושיפור האתר, אנחנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, עוגיות, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה ומספר ומיקום בדף של לחיצות. אנחנו משתמשים במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר, לעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר, לאבחן בעיות בשרתים שלנו ולאסוף מידע דמוגרפי נרחב לשימוש מצטבר. מידע זה אינו מקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים. אנחנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים ולשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים.
3.4.2 עוגיות (Cookies) וווב ביקונס (Web Beacons) -
במטרה לאפשר שימוש בפונקציות מסוימות, אנו משתמשים בעוגיות בדפים שונים באתר האינטרנט שלנו, וכן בקבצים, אשר הינם מספקים חיצוניים (כמו גוגל, פייסבוק) ובתגיות כגון JavaScript. בעקבות אינטראקציות שלך עם כפתורים והפניות לספקים חיצוניים (למשל לחיצה על "like" של פייסבוק) הספק עשוי לאסוף אודותיך מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של אותו ספק חיצוני.
עוגיות הם פיסות מידע קטנות המאוחסנות במחשב שלך וקשורות למידע עליך. חלק מהעוגיות המשמשות אותנו יימחקו מהכונן הקשיח לאחר סיום גלישתך בדפדפן (עוגיות זמניות). וחלק מהעוגיות נשמרות בכונן הקשיח של מחשבך או של מכשיר הטלפון הסלולרי שלך, ומאפשרות לנו לזהות את מכשירך בביקורים עתידיים באתר האינטרנט שלנו (עוגיות קבועות) (Persistent Cookies).
העוגיות יעקבו, בין היתר, אחר הקלקות ופעילות מקוונת.


מטעם זה, אתר האינטרנט מכיל עוגיות וקבצים מקומיים אחרים, על מנת להבדיל בינך ובין משתמשים אחרים. NWL רשאית להשתמש בעוגיות או בקובץ קונפיגורציה, המאוחסן בדפדפן או בכונן הקשיח של מחשבך או של מכשיר הטלפון הסלולרי שלך, על מנת להשיג מידע אודות שימושך הכללי באינטרנט. עוגיות וקבצים אחרים מכילים מידע המועבר למחשבך ו/או לכונן הקשיח במכשיר הטלפון הנייד שלך. הם מסייעים לחברה לשפר את האתר ולספק שירות משופר ומותאם אישית. כמו כן הם מאפשרים לחברה למנוע הונאות ו/או שימוש לרעה.


הבסיס החוקי לעיבוד המידע הנמצא בעוגיות ובקבצים או בתגיות אחרות מורכב מביצוע ההסכם עמך (על פיו עוגיות נחוצות כחלק מחוויית השימוש של הלקוח), או מהאינטרסים הלגיטימיים של NWL לאבטחת אתר האינטרנט שלה והצגתו באופן ידידותי למשתמש.
באפשרותך לחסום עוגיות באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, המאפשרות לך לסרב להצבת עוגיות באופן מלא או באופן חלקי. עם זאת, אם תבחר הגדרות מחמירות מדי, עשויה לא להיות לך גישה לחלקים מסוימים באתר.


פונקציית ה-"עזרה" בתפריט במרבית הדפדפנים כוללת הסבר לגבי אופן מניעת קבלת עוגיות בדפדפן (באופן מלא או באופן חלקי), אופן מחיקת כל העוגיות שנאספו ואופן חסימת העוגיות עתידיות.
כמו כן, NWL עשויה לעשות שימוש באתר ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, אלו הן תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח עוגיות, לנטר את השימוש שלך באתר או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו.


3.4.3 תוכן אישי ותגובות
כחלק מההרשמה לאתר, ניתן לכל משתמש להגיב ולכתוב הערות בבלוג. כל מידע אשר יוזן על ידי המשתמש ישמר במערכת ויטופל בהתאם לסעיפים: 2.10, 2.11, 2.12, 2.13


4. כלי ניתוח מידע וטכנולוגית אינטרנט
אתר אינטרנט של NWL עושה שימוש במערכות ניתוח אינטרנטי לצורך ניטור, שיווק, פרסום ואחרות (כגון: GA4 - Google Analytics ו- Wix Analytics). מערכות אלו חשופות למידע האנונימי בלבד ולא למידע האישי (כהגדרתם בסעיף 3.1 לעיל).

5. נתוני רצף הקלקות (CLICKSTREAM DATA)
במהלך גלישה באינטרנט, נותר שובל של מידע אלקטרוני בכל אתר אינטרנט בו ביקרת. מידע זה, המכונה לעתים נתוני רצף הקלקות (Clickstream Data), עשוי להיאסף ולהישמר בשרת אתר האינטרנט. נתוני רצף ההקלקות מספקים לחברה מידע אודות סוג המחשב ותכנת הדפדפן, כתובת אתר האינטרנט ממנה הגעת לאתר NWL, ובמקרים מסוימים, כתובת הדוא”ל שלך. אנו רשאים להשתמש בנתוני רצף הקלקות על מנת לקבוע את משך הזמן בו שוהים גולשים בכל דף באתר האינטרנט ואופן גלישתם באתר. מידע זה ישמש אותנו לצורך שיפור והתאמה אישית של אתר האינטרנט בלבד.

6. שימוש ושיתוף מידע
6.1  NWL תשתמש במידע האישי שלך אך ורק לצורך לשמו מסרת את המידע מיוזמתך (כגון: בקשתך להצטרף לרשימת תפוצה, הצטרפות לחברות באתר וכו'). כמו כן, NWL עשויה גם לעשות שימוש במידע לצורך ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ולצורך ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

6.2 העברת מידע לגורמים שלישיים - אף על-פי שאנו עושים מאמצים לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך באתר.
כמו כן, ייתכן ונשתף את המידע האישי שלך במקרה ונאמין בתום לב כי יש בכך צורך לשם שמירה על עניין שלנו או של צד שלישי הנוגע לביטחון לאומי, לאכיפת החוק, ליטיגציה, חקירה פלילית, הגנה על בטיחותו של כל אדם או כדי למנוע מוות או נזק גופני קרוב, בתנאי שאנו סבורים כי אינטרס זה אינו מתבטל על ידי האינטרסים שלך או זכויות היסוד והחירויות הדורשות הגנה על הנתונים האישיים שלך.
בנוסף, ייתכן גם שנחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו ובשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת דואר זבל, גניבת מידע אישי או עסקי וכו'). כמו כן, NWL רשאית לשתף את המידע האישי שלך כנדרש להפעלה, תחזוקה ושיפור האתר.

6.3 קבלני משנה וספקי שירות - אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות, כגון WIX ו-GOOGLE, וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.  חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול האתר. בנוסף, אנחנו עשויים להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים. לאחר השלמת פרויקטים אלה, אנו דורשים כי כל המידע יוחזר אלינו. לבסוף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים באתר האינטרנט שלנו.

7. מיזוג ורכישה
NWL רשאית להסב זכויותיה והתחייבויותיה, לרבות העברת המידע שלך, במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה בחברה ו/או בעיקר נכסיה ו/או באתר לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלי NWL לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו.

8. אבטחת ושמירת מידע
8.1 NWL נוקטת צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים שלך. NWL תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך, ובמידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דוא”ל, במסרון או באמצעות פרסום בולט באתר האינטרנט, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.

8.2 אף שלא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט או מחוץ לו, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולכל החוקים והתקנות החלים.

8.3 NWL מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית (כגון: נציג שירות לקוחות), אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת.

8.4 אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדוא"ל: anna@nursewithlove.com, תחת הנושא: "אבטחת מידע".

9. שלמות המידע
אנו בודקים את נהלים שלנו לאיסוף, שמירה ועיבוד מידע כדי לוודא שאנו אוספים, שומרים ומעבדים רק את המידע האישי הדרוש כדי להפעיל או לשפר את האתר. אנו נוקטים צעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע האישי שאנו מעבדים הוא מדויק, שלם ועדכני, אך אנו תלויים במשתמשים שלנו לעדכון או לתיקון המידע האישי שלהם בכל עת. אין במדיניות פרטיות זו דבר המתפרש כחובה לשמירת מידע, ואנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, למחוק או להימנע מאיסוף ושמירה של כל מידע.

10. קישורים
שים לב שאתר האינטרנט שלנו כולל קישורים שמובילים לאתרים אחרים. אתרים אלה עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את נוהלי איסוף המידע או המדיניות של אתרי אינטרנט כאלה ו/או כל גורם שלישי, וכל שימוש שתעשה בקישורים ו/או שירותים אלה הינו באחריותך בלבד.

11. זכויותיך
בכפוף לדין החל, עשויות לעמוד לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי, כולן או חלקן:

11.1 גישה למידע האישי שלך: עומדת לך הזכות לקבל מידע ולבקש גישה לנתונים האישים שאנו מעבדים  אודותיך;

11.2 זכות לתיקון - הזכות לבקש מ-NWL לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלך כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים;

11.3 הזכות למחיקה - הזכות לבקש שנמחק את הנתונים האישיים שלך;

11.4 הזכות להגביל - הזכות לבקש מ-NWL להפסיק באופן זמני או לצמיתות לעבד את כל הנתונים האישיים שלך או חלקם;

11.5 זכות להתנגד או לבטל הסכמה – הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך מטעמים בקשורים למצבך או להתנגד לעיבוד הנתונים למטרות שיווקיות.

11.6 כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

11.7 במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: anna@nursewithlove.com עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

12. אכיפה
NWL בוחנת באופן שוטף קבוע את עמידתה במדיניות פרטיות זו. אל תהסס לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לטיפול שלנו במידע אישי, בכתובת כמפורט להלן. כאשר אנו מקבלים תלונות בכתב, מדיניות NWL היא ליצור קשר עם המשתמש מתלונן. נשתף פעולה עם הרשויות הרגולטוריות המתאימות, לרבות רשויות מקומיות העוסקות באבטחת מידע, כדי לטפל בכל תלונה בנוגע להעברת מידע אישי שלא ניתן לפתור בין NWL לבין יחיד.

13. ילדים
NWL אינה אוספת ביודעין מידע אישי מזהה מילדים מתחת לגיל 18. האתר מנגיש ידע מקצועי בנושאים מגוונים ואינו מהווה חלופה לייעוץ אישי ופרטני, לכן יש להפעיל שיקול דעת ביישום המידע. במידה והמשתמש מתחת לגיל 18, אנו מפצירים בו לשתף את המידע עם ההורים או האפוטרופוס ולקבל ייעוץ מאיש מקצוע. שירותי החברה מיועדים לכל אדם בכל גיל אשר צריך ומעוניין לקבלם. במידה ומהשתמש מתחת לגיל 18 ועדין מעוניין בשירותי NWL, אנו ממליצים לעשות זאת בשיתוף ההורים או האפוטרופוס דרך בפנייה בכתובת: anna@nursewithlove.com

14. הסכמה לעיבוד מידע אישי
על ידי מסירת מידע האישי לחברה בהתאם למדיניות פרטיות זו, כל משתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, משתמשים בארה"ב, בישראל ובמדינות החברות באיחוד האירופי, מבינים ומביעים את הסכמתם המפורשת למדיניות פרטיות זו ולאיסוף ועיבוד מידע אישי כאמור בחו"ל. השרת שעליו נמצא האתר עשוי להיות מחוץ למדינה שממנה ניגשת לאתר ועשוי להיות מחוץ לארץ המגורים שלך. חלק מהשימושים הנזכרים במדיניות פרטיות זו עשויים להיות כרוכים בהעברת המידע האישי שלך למדינות שונות ברחבי העולם, שלהן עשויות להיות רמות שונות של הגנה על פרטיות ממדינתך. על ידי אספקת מידע אישי שלך באמצעות האתר, אתה מסכים ומאשר כי אנו רשאים לאסוף, להשתמש, להעביר ולחשוף את המידע האישי שלך כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו. הנך מאשר בזאת כי הסכמתך ניתנת באופן חופשי ולא בשל חובה חוקית.

15. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר האינטרנט שלנו ובמקרה שנרצה להחיל שינוי זה גם על מידע שכבר מסרת לנו גם נשלח לך הודעה במטרה לבקש את הסכמתך לכך. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.

16. תשלום
16.1. תקשורת הנתונים תתבצע לפי פרוטוקול SSL - פרוטוקול להצפנת תקשורת נתונים, הנמצא בין השאר בשימוש אתרי המסחר האלקטרוני בישראל.
16.2. תקן הפצנה בביצוע רכישות הינו: PCI-DSS - Payment Card Industry Data Security Standard
16.3. אם תבחרו בתשלום ישיר להשלמת הרכישה, מקס עסקים ישמרו את פרטי כרטיס האשראי, שישמרו מוצפנים לפי תקן מידע PCI-DSS  הקשור לתהליך ביצוע הרכישה. המידע יישמר ככל שיידרש עד להשלמת ביצוע הרכישה. לאחר השלמת הרכישה, המידע יימחק, בעוד מידע על קיום הרכישה יישמר.
16.4. דרישות התקן המחמירות, מבטיחות ניהול נכון ובטוח של פרטי האשראי הנשמרים אצל מקס עסקים ואצל נותן השירות.

17. מדיניות ביטולים

17.1. מדיניות ביטולים של קורסים, שיעורים וייעוצים (פנים אל פנים או מקוונים, להלן ׳המפגש׳:
17.1.1. על כל שינוי או בעיה חובה על הנרשם לידע את Nurse With Love בהקדם האפשרי, באמצעות ׳צור קשר׳ המופיע בתחתית דפי האתר או בתפריט הראשי, תחת הנושא של ׳ביטולים׳ או לשלוח הודעה בוואטסאפ למספר 058-4228804, כאשר השורה הראשונה של ההתכתבות תהיה ׳ביטול ייעוץ/ קורס׳.
17.1.2. ביטול עד 14 ימים לפני מועד המפגש – החזר של 100%.
17.1.3. ביטול עד 7 ימים לפני מועד המפגש – החזר של 50%.
17.1.4. כל ביטול בהתראה של פחות מ-7 ימים – חיוב 100% מעלות המפגש.
17.1.5. במידה ואין מענה מצד הנרשם ביום המפגש ו/או עיכוב העולה על 30 דקות ממועד הפגישה או אי הגעה – חיוב 100% מעלות המפגש.
17.1.6. אין התחייבות להשלים את הזמן או הפערים בתכנים הנובעים מאי הגעה או איחור של משתתף למפגש.
17.1.7. בכל מקרה חריג או צפוי (כגון: לידה או לידה מוקדמת) - החזר של 100%. 
•••נא לשלוח הודעה בהקדם האפשרי במידה ואכן אירע מקרה חריג.•••

17.1.8. קורסים או שיעורים קבוצתיים, להלן, ׳מפגש קבוצתי׳, מתונים בכמות נרשמים מינימלית. כמות הנרשמים המינימלית עבור מפגש קבוצתי תופיע בפירוט המפגש באתר, בלחיצה על ׳קרא עוד׳ מתחת לתמונת המפגש.

17.1.9. במידה וכמות הנרשמים עבור מפגש קבוצתי תהיה נמוכה מהכמות המינימלית, הנרשמים יקבלו הודעה 48 שעות לפני המפגש על ביטולו.
בעקבות ביטול המפגש מסיבה זו בלבד, הנרשמים יוכלו לבחר:

א. קבלת זיכוי כספי מלא.

ב. רישום למועד חלופי ללא עלות נוספת.

ג. קבלת זיכוי לרכישה באתר.

17.2. במידה ויהיה שינוי עקב אילוצים אישיים שלי, מתוך צורך לשנות שעה או יום מפגש, אצור קשר עם הנרשם בהקדם.
במידה ולא תהיה הסכמה על השינוי היזום שלי על התאריך ו/או השעה, ולא נוכל לתאם מועד חלופי המקובל על הצדדים ו/או המשתתפים, יבוצע החזר של 100% מעלות המפגש / מפגש קבוצתי.


17.4. מדיניות ביטולים של חוברות הדרכה
17.4.1. כל החוברות הנמכרות באתר הן דיגיטליות בפורמט PDF. עובדה זו מצויינת בראש הדף של מכירת החוברת והן בלשונית 'סוג הקובץ' המופיעה בדף הפירוט של כל חוברת.
17.4.2. לפי חוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה או לקבל החזר כספי לאחר רכישה של ספר דיגיטלי (ללא אריזה ממשית) באתר אינטרנט.


18. יישוב מחלוקות
18.1.1. במקרה של מחלוקת בין החברה ללקוחותיו בכל נושא שהוא, אשר לא נפתרה בדיאלוג, הלקוח מבין ומסכים בזאת שהסמכות החוקית להסדרת המחלוקת תהיה בבית המשפט בתל אביב בלבד.
18.1.2. תנאי השימוש אלו, המתעדכנים מעת לעת, יהיו בתוקף אלא אם יסתיימו על ידינו או על ידי בקשה רשמית ממך או כאשר תפסיק להשתמש באתר.
18.1.3. אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות ושיקול הדעת הבלעדית לסיים את ההתקשרות עם כל לקוח מכל סיבה שהיא.

19. שעות מענה

19.1 המענה לשאלות אישיות לאחר רכישת קורסים או ייעוצים יבוצע בוואטסאפ בלבד, במספר 058-4228804,
בימים ראשון עד חמישי בין השעות 0900-1800.
בימי שישי וערבי חג  בין השעות 0900-1400.
כל פנייה מעבר לשעות הפעילות תקבל מענה ביום העבודה הבא.

19.2 המענה לשאלות ינתן בהקדם האפשרי במסגרת שעות המענה, במידה ולא ניתן מענה תוך 6 שעות מרגע שליחת ההודעה הראשונית, רצוי לשלוח הודעה נוספת כדי ״להקפיץ את ההתכתבות״.

20. יצירת קשר
תודה שקראת את מדיניות הפרטיות שלנו. אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות זו, אנא פנה אלינו בכתובת: anna@nursewithlove.com

20.1 כתובת בית העסק: לוטם 5 חריש, 3760009. פגישות בתיאום מראש בלבד.

20.2 מספר טלפון ליצירת קשר: 058-4228804

מדיניות ביטולים
שעות מענה
bottom of page