top of page

קורסים וייעוצים

 • Online

  פגישה פנים אל פנים בקליניקה או אונליין וליווי במשך שבועיים בוואטסאפ.


  760 שקלים חדשים
 • Online

  ייעוץ טלפוני של 15 דקות בכל נושא.


  240 שקלים חדשים
 • Online

  הכנה להנקה בתקופת ההריון החל משבוע 28


  580 שקלים חדשים
 • Online

  התאמת משאבה והרכבת תוכנית שאיבות


  340 שקלים חדשים
 • Online

  סדנה אונליין להכנה לקראת הנקה, מתאימה לנשים בהריון החל משבוע 28 להריון...


  260 שקלים חדשים

החזרים מקופות החולים

שימו לב!

השירותים שניתנים דרך Nurse With Love, על ידי: אנה קוגן, מ.ר. 202060, נכללים בסל ההריון או תחת שירותים אחרי לידה (שב"ן), מתוך היותה אחות ויועצת הנקה מוסמכת.

למרות הכתוב לעיל, לכל קופת חולים יש את התנאים והבירוקרטיה שלה להחזרים מתוך סל ההריון עבור יועצים חיצוניים וקורסים שאינם מטעם הקופה, לכן מחובתכן לבדוק האם אתן זכאיות לחזרים לפי תנאי הקופה, טרם קביעת הייעוץ ו/או הקורס.

ניתן לברר תנאים אלו באתר הקופה או במזכירות המרפאה.

bottom of page