top of page

קורס הכנה ללידה - וידאו

סיליבוס

משך הקורס: 94 דקות פרק 1 - התפתחות הלידה (18:19) פרק 2 - סיבוכים במהלך התחלת הלידה (8:28) פרק 3 - מתי משתמשים בזירוז לידה? (10:00) ​ פרק 4 - השלב השני והשלישי של הלידה (13:46) פרק 5 - מה קורה לאחר הלידה? (8:19) תרגילים לביצוע בתקופת ההריון, בשלבים הראשונים של הלידה ובחדר הלידה (34:50) עיסויים שימוש במכשיר טנס שימוש בכדור פיזיו / בוטן ועוד...

קורס הכנה ללידה

קורס הכנה ללידה

קורס הכנה ללידה