top of page

קורס משאבות 101 - וידאו

תיאור הקורס

קורס משאבות 101 מיועד לאימהות בתקופת ההריון או לאחר הלידה, שנמצאות בשלב שהן מעוניינות להתחיל לשאוב במקביל להנקה או במקום ההנקה כשואבות בלעדיות. המטרה של הקורס לתת לך ידע והבנה בנושא של תפוקת חלב, כיצד נוצר חלב אם - המנגנון ששולט בייצור החלב מבחינה הורמונלית והפעלתית של השד. מתי נתחיל לשלב שאיבות? ואיזו משאבה נבחר עפ״י הצורך האישי שלך. המטרה של הקורס לתת מידע על שילוב שאיבות במהלך היום, לצורך מנה במקום הנקה, מתן בקבוק או במצבים שיוצאים ללא התינוק. המטרה לתת מידע בסיסי לתפעול נכון של משאבה, אופציות לסוגי משאבות שונות ולאיזה צורך הן עונות. הקורס מתאים כהשלמה לקורס הכנה להנקה - פירוט נוסף בנושא שאיבה. *הקורס אינו מתאים למצבים של ירידה בתפוקת חלב או בעיה בעליה במשקל של התינוק - לצורך כך יתאים ליווי פרטני דרך ייעוץ הנקה / שאיבה.

קורס משאבות 101 - וידאו

קורס משאבות 101 - וידאו

צפייה בסרטון
הירשם