top of page

תעודות והסמכות

תעודת רישום יועצת הנקה

תעודת רישום יועצת הנקה

תעודת רישום אחות מוסמכת

תעודת רישום אחות מוסמכת

יועצת שינה

יועצת שינה

ייעוץ וליווי בריאותי - התפתחותי

ייעוץ וליווי בריאותי - התפתחותי

תואר שני בסיעוד

תואר שני בסיעוד

תואר ראשון בסיעוד

תואר ראשון בסיעוד

תעודה הסמכה - דולה

תעודה הסמכה - דולה

תעודת ייעוץ מיני 2021

תעודת ייעוץ מיני 2021

עיסוי תינוקות ונשים הרות

עיסוי תינוקות ונשים הרות

מוקד מיילדותי

מוקד מיילדותי

קורס אחות ליווי הריון

קורס אחות ליווי הריון

bottom of page