גזים של תינוקות - קוליק - מה זה? איך מתמודדים? מה אומרת הספרות המקצועית בנושא?

הפרעות פונקציונליות במערכת העיכול (functional gastrointestinal disorders) שכיחות בילדים בכל הגילאים והן מהוות מגוון של הפרעות הנחשבות כקשורות למערכת העיכול, אך לא ניתן להסבירן על ידי הפרעות מבניות או ביוכימיות (Hyams et al., 2016; Benninga et al.,2016). לתסמינים הקשורים להפרעות פונקציונאליות במערכת העיכול קיימת השפעה משמעותית על התפקוד של המשפחה, איכות החיים של המטופל וניצול שירותי הבריאות והעלויות הנלוות. בילדים, הפרעות אלה מאובחנות על ידי קריטריונים המבוססים על הסימפטומים. הקריטריונים הראשונים נקבעו בשנת 1990, והיו יישימים בקרב מבוגרים בלבד. בשנת 1999, נוצרו קריטריונים חדשים רומא II עבור ילדים. הם עודכנו ב2006, ושוב לאחרונה ב2016, כאשר פורסמו הקריטריונים החדשים של רומא IV.


אבחון הפרעות פונקציונליות במערכת העיכול בילדים צעירים, שאינם יכולים לדווח על תסמינים במדויק, מבוסס בעיקר על דיווח ההורים והפרשנויות שלהם לתסמינים של הילד. זה מאתגר להגדיר קריטריונים עבור הפרעות פונקציונליות במערכת העיכול בקבוצת גיל זו. עבור האבחנות רגורגיטציה של תינוקות, תסמונת הריפלוקס של תינוקות ותסמונת הקאות, שונה נוסח הקריטריונים כדי לתת מענה לקושי בהערכת תסמינים מורכבים בילדים צעירים. מלבד שינויים טקסטואליים ושינויים קלים הנוגעים לקריטריוני זמן, האבחנות הנ"ל לא שונו באופן משמעותי.

עם זאת, עבור קוליק תינוקות, הקריטריונים עברו תיקונ