האם לתינוק יש אי סבילות ללקטוז? מה זה בעצם וכיצד מאבחנים?


טעות נפוצה שקיימת אצל רוב האוכלוסייה היא החשיבה כי תינוק שרגיש למוצרי חלב, בהכרח סובל מאי סבילות ללקטוז.

ישנם שלושה סוגים של אי סבילות ללקטוז:

אי סבילות ללקטוז שהיא ראשונית

אי סבילות מולדת ללקטוז

אי סבילות ללקטוז שהיא משנית