הקטן לא מסיים את הבקבוק או מסרב למוצקים - בקיעת שיניים או מחלה - התופעה נורמאלית