top of page

התפתחות המשחק בגילאים השונים

ישנם 6 שלבי משחק במהלך הילדות המוקדמת, שכולם חשובים להתפתחות הילד. כל שלבי המשחק כוללים חקירה, יצירתיות והנאה.

בהמשך אסביר כיצד המשחק של הילד משתנה בהתאם לגילו ככל שהוא גדל ומפתח מיומנויות חברתיות.


משחק לא מאורגן (ללא תעסוקה) (לידה - 3 חודשים) בשלב זה התינוק פשוט עושה הרבה תנועות עם הידיים והרגליים. למעשה הנעה של כלל הגוף כאשר הם לומדים ומגלים כיצד הגוף שלהם פועל.

משחק עצמאי (עם עצמם) (לידה עד גיל שנתיים) זה השלב בו ילד משחק לבד. בשלב זה הילדים עדיין לא מעוניינים לשחקעם אחרים.

התנהגות של צופה / מתצפת מהצד (גיל שנתיים) בשלב זה ילד מתחיל להתעניין בלעקוב אחר ילדים אחרים משחקים אךלא משחק איתם.

משחק מקביל (גילאי שנתיים +)

כאשר ילד משחק לצד אחרים או בקרבתם אך אינו משחק איתם, שלב זה מכונה משחק מקביל.

משחק עמיתים (גילאי 3-4) כאשר ילד מתחיל לתקשר עם אחרים במהלך המשחק, אך בשלב זה לא קיימת עדיין כמותגדולה של אינטראקציה. הילד עשוי לבצע פעילות הקשורה לילדים סביבו, אך לא ממש יתקשר במהלך הפעילות עם ילדאחר. לדוגמה, ילדים אולי משחקים באותו מתקן שעשועים, אך כולם עושים דברים שונים כמו מגלשה, נדנדה שימוש באביזרים שונים.

משחק שיתופי (גילאי 4+)

כאשר ילד משחק יחד עם אחרים ויש לו עניין גם בפעילות וגם בילדים אחרים המעורבים במשחק הם למעשה משתתפיםבמשחק שיתופי.


המשחקים מתחילים כשאנחנו תינוקות, אבל זה לא מסתיים בשלב הזה! שילוב המשחק בשגרת היומיום של ילדכם ומתן זמן לשחק חשוב להתפתחות של הילד בכל גיל. הפירוט כלל קווים מנחים למה לצפות בכל שלב התפתחותי, חשוב לזכור שכל ילד שונה, ואפשר לצפות להתנהגויות שונות בשלבים השונים בהתאם לחשיפה של הילד.


Parten MB Social Participation among Preschool Children. Journal of Abnormal and Social Psychology. 1932; 27 (3): 243–269.

1,158 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page