top of page

מחזור שינה של מבוגר

רציתי משהו ויזואלי שידגים לכולנו את השוני שקיים בין מחזור השינה שלנו - המבוגרים, לבין מחזור השינה של התינוק.

כמות שעות השינה שכל אחד זקוק, משתנה על פי הגיל.


ניובורן זקוקים אזור ה18 שעות שינה ליממה (חלקם ישנים פחות) כאשר השינה שלהם מתחלקת באופן זהה כמעט בין שינה פעילה לשינה שקטה.

כאשר מסתכלים על המבוגרים, בממוצע בגילאי 20 לוקח 16 דקות להירדם, כאשר בגיל 60 לוקח 18 דקות להירדם ובגיל 80 לוקח 19 דקות להירדם.

ככל שאנחנו מתבגרים הזמן שלוקח לנו להירדם מתארך.

תתפלאו לדעת אולי אבל גם ממוצע שעות השינה הולך ופוחת עם השנים, כאשר בגילאי ה20, הוא עומד על 7.5 שעות, בגילאי 60 על 6.2 שעות ובגילאי 80 על 5.8 שעות.


ככל שאנחנו מתבגרים אנחנו מבלים יותר זמן בשינה קלה יותר, ומועדים להתעוררויות. האזור ששולט במחזור השינה מצוי בהיפותלמוס - במוח שלנו. בגילאים המבוגרים יכולות להתרחש הפרעות במחזור השינה עקב תקלות בתפקוד של השעון הצירקדי.


הסיבה ששינה של תינוק לא נכנסת תחת הגדרות אלה, היא כיוון שאותם מחזורים טרם הבשילו בגילאי הינקות, והשינה של התינוק שונה מהותית מזו של המבוגר.


התסכול של ההורים נובע מהשוני הפיזיולוגי שקיים ולמעשה כל ייעוצי השינה, מנסים בכוח להתאים את התינוק ללוח הזמנים שלנו - קחו רגע לחשוב איך אפשר לצפות לכזה דבר ממנגנון שטרם הבשיל וכל כך מורכב?

עד כמה מורכב? עד היום מגלים כל פעם על מנגנונים חדשים, רצפטורים והורמונים שמשפיעים על איכות השינה שלנו בתור מבוגרים.


גם המחקרים בנושא השינה בתינוקות נמשכים כל הזמן, וכל פעם חוקרים תחום נוסף כדי להעמיק את הידע בנושא.

65 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page