top of page

מחזור שינה של תינוק אל מול מחזור שינה של מבוגר

תינוקות ומבוגרים נבדלים בכמות שעות השינה והזמנים של השינה. באופן כללי, מבוגרים בריאים ישנים לפחות שבע שעותבכל לילה, כאשר השינה שלהם מורכבת מבלוק זמן אחד שנמשך ללא הפרעה. לשם השוואה, תינוקות שזה עתה נולדוזקוקים עד 18 שעות שינה, המחולקות למספר תנומות קצרות, לאורך 24 שעות. בגיל חצי שנה, תינוקות ישנים בממוצע כ -13 שעות בכל יום, כאשר התנומות שלהם מתארכות.

הורים רבים היו רוצים שהתינוק שלהם ישן לאורך כל הלילה ללא הפרעה - כדי לישון כפי שהם רגילים, אך, מכיוון שהמקצב הצירקדי של התינוק לא מפותח (מה שגורם להבדלה בין ערות ביום לשינה בלילה) התינוק מתעורר מספר יקיצות לאורך הלילה.


ברוב המקרים המקצב מתחיל להבשיל כבר מגיל שלושה חודשים בקרב רוב התינוקות. בזמן זה, ניתן לראות ניצנים של התארגנות השינה, לתמונות קצרות במהלך היום והארכה של טווחי השינה בלילה. אבל, זה לא אומר שהתינוק מפסיק להתעורר במהלך הלילה - מכיוון שהצרכים הפיזיולוגיים שלו שונים מאלה של מבוגרים.


איך נראה מחזור השינה של תינוק?

באופן כללי, חוקרים זיהו שני שלבי שינה אצל תינוקות שזה עתה נולדו וארבעה שלבי שינה אצל תינוקות מעל גיל שלושהחודשים.

שני שלבי השינה בקרב תינוקות שזה עתה נולדו מתחלקים לשלב תנועת עיניים מהירה (REM) ושלב ללא תנועתעיניים(NREM).

יילודים מבלים כמעט באותה מידה של זמן ב- REM וב- NREM בזמן שהם ישנים. שלב השינה REM נקרא לעתים קרובות"שינה פעילה" ו- NREM נקרא "שינה שקטה". במהלך "שינה פעילה", או REM, ניתן לראות תנועות גוף קטנות של התינוק. עיניו של התינוק נעות מסביב (כשהן עצומות), איבריו ואצבעותיו עלולים לזוז בעדינות, נשימתם עלולה להאיץ, והם עלוליםלהזיז את פיהם (אפשר לצפות בתנועות מציצה / יניקה). במהלך "שינה שקטה", או NREM, התינוק דומם ואינו מבצעתנועות אלה.


בערך באזור גיל שלושה חודשים, דפוס השינה של התינוק משתנה והוא מתחיל לעבור במהלך מחזור השינה שלבים דומיםלשינה של המבוגר (מבחינת החלוקה של שלבי השינה).

מבוגרים חווים ארבעה שלבי שינה שונים, במהלך מחזור השינה שלהם. שלבי שינה אלה כוללים שלושה שלבים של שנתNREM ושלב שינה אחד של REM.

במהלך המחזור שינה נראה תפקוד מוחי שונה מבחינת גלי המוח הפעילים בכל שלב, כאשר שלושת השלבים הראשונים שלהשינה הם כולם שלבי NREM. שני השלבים הראשונים הם שלבים קלים יותר של שינה, שבמהלכם ניתן להעיר אדם בקלות. השלב השלישי של השינה הוא השלב העמוק ביותר, וקשה מאוד להעיר מישהו בשלב זה. השלב הרביעי של השינה הואREM, השלב בו אנשים חווים חלומות. מבוגרים חווים את השלבים האלה לפי הסדר, כאשר השלב הסופי מגיע לאחר כ90 דקות לתוך מחזור השינה - ואז מתחילה החלימה.


אף על פי שמחזור השינה של התינוקות מתחיל להידמות למבנה של 4 השלבים של מחזור השינה של המבוגר, רק קרובלגיל 5 שנים, משתנה המבנה של השינה באופן שמשקף את השינה של המבוגרים.

כתינוקות, הם חווים שלב REM קצר כמעט מיד לאחר שנרדמים בניגוד למבוגרים שמגיעים אליו רק לאחר 90 דקות שלשינה, כמסלול השינה האחרון. האחרון במחזור.


למה סיפרתי לכם את השתנות השינה על פי ציר זמן? מכיוון שאותם אימוני שינה שמבוצעים מוקדם מידי כשהתינוק לא בשלרק גורמים לתסכול בקרב ההורים. (אין בכלל עניין להתעסק בנושא לפני גיל חצי שנה לפחות). אין לתינוק יכולת לישון שינההמדמה את השינה שלכם מכיוון שאינו בשל מבחינה מערכתית, ועוד לא נכנסתי לעומק ההפרשה ההורמונאלית, שזה מערב5 נוירוטרנסמיטורים שונים ועוד אינזימים רבים שמווסתים את מנגנון ערות-שינה של אדם בוגר.


יש למה לצפות.


  1. 1. Tham, E., Schneider, N., & Broekman, B. (2017). Infant sleep and its relation with cognition and growth: a narrative review. Nature and Science of Sleep, Volume 9, 135-149.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440010/

  2. 2. Watson, N. F., Badr, M. S., Belenky, G., Bliwise, D. L., Buxton, O. M., Buysse, D., Dinges, D. F., Gangwisch, J., Grandner, M. A., Kushida, C., Malhotra, R. K., Martin, J. L., Patel, S. R., Quan, S., & Tasali, E. (2015). Recommended amount of sleep for a healthy adult: A joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. Sleep, 38(6), 843–844. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4434546/

  3. 3. Wielek, T., Del Giudice, R., Lang, A., Wislowska, M., Ott, P., & Schabus, M. (2019). On the development of sleep states in the first weeks of life. PLoS One, 14(10), e0224521. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0224521

  4. 4. Sadeh, A., Mindell, J. A., Luedtke, K., & Wiegand, B. (2009). Sleep and sleep ecology in the first 3 years: a web-based study. Journal of Sleep Research, 18(1), 60–73. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19021850/

  5. 5. Daftary, A. S., Jalou, H. E., Shively, L., Slaven, J. E., & Davis, S. D. (2019). Polysomnography reference values in healthy newborns. Journal of Clinical Sleep Medicine, 15(03), 437–443.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30853051/

  6. 6. Grigg-Damberger, M. M. (2016). The visual scoring of sleep in infants 0 to 2 months of age. Journal of Clinical Sleep Medicine, 12(03), 429–445


2,396 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page