צום בתקופת ההריון

אישה שהנה בריאה וההריון תקין, יכולה עקרונית לצום. כמובן, מומלץ שתיהיה במנוחה ובמקום ממוזג.

כדאי תמיד להיוועץ ברופא המלווה את ההריון כדי לקבל הנחיות מיוחדות לגבי הצום וסימנים להפסקתו.


במקרה שמדובר בהריון בסיכון גבוה - מומץ שלא לצום - מדובר בנשים שסובלות מלחץ דם גבוה או סוכרת.

גם נשים עם היסטוריה של צירים מוקדמים הצום לא מומלץ כלל.

המלצה שלא לצום כוללת גם את הנשים שנוטלות טיפול תרופתי קבוע, כיוון שרוב הכדורים דורשים שתיה ואכילה.


אם את יכולה לצום כדאי